Inschrijven

Vormingsaanbod coaches

Gegevens van de coach:

Wie ben ik?


PrivacyStartpagina

Op deze pagina vind je alle informatie over het vormingsaanbod voor coaches en de inschrijvingen.

Praktische inforamatie

Vormingen 2019

1. Introductiecursus voor COACHES
Inhoud

Wij verwachten dat alle coaches de introductiecursus minstens eenmaal volgen! 

Een goede begeleiding van de startbaners is een noodzakelijke voorwaarde om het startbanenproject te doen slagen. Daarom willen wij elke coach warm maken voor de introductiecursus voor coaches. ‘Coach zijn’ betekent veel meer dan precies weten wat de functie inhoudt en over het juist omschreven stappenplan beschikken. ‘Coach zijn’ betekent luisteren, ondersteuning bieden, motiveren, feedback geven en krijgen… Hoe creëren we een evenwicht tussen een constructieve ondersteuning en oog voor de mens achter de startbaner? Welke grenzen stellen we tegenover onze functie afhankelijk van de beschikbare tijd? Deze en veel meer vragen komen aan bod tijdens deze vorming. 

Inschrijven? Klik op het inschrijvingsformulier!

! Deze vorming is zowel voor coaches van preventiemedewerkers, coaches van onderhoudsmedewerkers als coaches van medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters.

Data en Locaties
Waar?  VAC Gent: Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Wanneer? 16 mei 2019
Uur? 09.00 - 16.30 uur
Waar?  VAC Antwerpen: Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer? 21 oktober 2019
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier. 

2. Begeleiden van jongeren in kwetsbare posities
Inhoud

Wij raden deze opleiding sterk aan voor nieuwe én ervaren coaches!

Startbaners binnen het JoJo- en VeVe-project komen vaak uit een maatschappelijk kwetsbare positie. Moeilijkheden in verschillende levensdomeinen komen daarbij ook tot uiting op de werkvloer. Dit vraagt een specifieke manier van begeleiden. 

Maar werken met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie: Wat is dat? Wat betekent maatschappelijke kwetsbaarheid? Hoe ga je om met jongeren in een kwetsbare positie? Omgaan met weerstand en grensoverschrijdend gedrag, hoe pak je dat aan? Optreden als brugfiguur, hoe doe je dat? 

Tijdens deze opleidingsdag vind je antwoorden op deze vragen en nog veel meer. Concrete situaties en ervaringen vormen het startpunt van een boeiende dag, waarbij je de hele context van de startbaner in rekening leert brengen met een toegankelijke begeleidershouding.

Inschrijven? Klik op het inschrijvingsformulier!

Data en Locaties
Waar? VAC Antwerpen: Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer? 30 april 2019
Uur? 09.30 – 16.30 uur
Waar? Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-Laan, 1210 Brussel
Wanneer? 17 oktober 2019
Uur? 09.30 – 16.30

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

3. Open communicatie
Inhoud

Deze opleiding is bedoeld voor coaches en hun startbaners. 

Open communicatie vormt de bouwsteen van een geslaagde samenwerking. Toch is open communicatie niet altijd een evidentie. Hoe geef je elkaar bijvoorbeeld kritiek of feedback? En hoe ga je om met die feedback van de ander? 

Vaak reageert de persoon die we aanspreken boos of emotioneel. Aan de andere kant ervaren we zelf spanning omdat we weten dat de ander zich beledigd zou kunnen voelen als we onze feedback uiten. We durven al gauw niets meer te zeggen. Zodoende gaan we onverstoord verder aanmodderen of blijven we met een hoop frustraties zitten. Dat komt de kwaliteit van de relatie tussen de startbaner en de coach én de kwaliteit van het werk allerminst ten goede. 

Centraal in deze vorming staan de eigen behoeften van zowel de startbaner als de coach. Als we hier aandacht voor hebben, wordt de communicatie en de feedback constructief. We stappen af van het oordelen en leren om ons niet zomaar veroordeeld te voelen. Dit schept ruimte. We staan open voor de ander en voor zijn behoeften, zonder onze eigen behoeften uit het oog te verliezen. Via verbindende communicatie maken we dus de brug van harde communicatie naar open communicatie.

Deze opleiding is bedoeld voor startbaners en hun coaches. De startbaners en de coaches kunnen samen deelnemen, maar ook apart. De vorming samen volgen heeft natuurlijk wel zijn voordelen.  

Inschrijven? Klik op het inschrijvingsformulier!

Data en Locaties
Waar? VAC Leuven: Diestsepoort 6, 3000 Leuven
Wanneer? 25 november 2019
Uur? 09.00 – 16.00 uur

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4A38)
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Mercedes Versteden – mercedes.versteden@ond.vlaanderen.be  
Tine Claes – tine.claes@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kunt u contact opnemen met:

jojo@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs 
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4C38) 
1210 Brussel 
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
http://www.agodi.be/jojo-project

Coördinatoren:

Mercedes Versteden – mercedes.versteden@ond.vlaanderen.be   

Tine Claes – tine.claes@ond.vlaanderen.be