Inschrijven

ABC-opleiding voor nieuwe medewerkers

Praktische informatie

Het ABC van de onderwijswetgeving Basisonderwijs

Ben je nieuw op het schoolsecretariaat? Vind je het moeilijk om je weg te vinden in complexe onderwijsreglementering? Dan is het ABC van de onderwijswetgeving of kort de ABC-opleiding zeker iets voor jou.

Waar en wanneer?

De ABC-opleiding vindt plaats op maandag 7 en dinsdag 15 oktober 2019 in de polyvalente zaal (op de 1e verdieping) van het Hendrik Consciencegebouw in Brussel.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat daarvoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch ze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving, zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na die datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn 
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit, zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring.