Inschrijven

Verificatie en schoolbeheer deeltijds kunstonderwijsOpleidingsinformatie

Deze cursus is voor secretariaatsmedewerkers en directies van het deeltijds kunstonderwijs.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nieuwigheden in de regelgeving
  • Verloop van de verificatie
  • Uitwisseling van leerlingengegevens via Discimus
  • Aanvraagprocedures (programmaties, onderwijsbevoegdheden, bijzondere vestigingsplaats)
  • Nieuwe berekening omkadering
  • Certificeren van leerlingen (overzicht studiebewijzen, invullen van sjablonen)
  • Aan de slag met de nieuwe einddoelen deeltijds kunstonderwijs (stand van zaken na één jaar, vooruitblik op nieuwe ondersteuningsinitiatieven van Vlaamse overheid en partnerorganisaties vanaf 2019-2020)

Praktische informatie

Datum en uur

Sessie Hasselt dinsdag 24 september 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Sessie Gent woensdag 25 september 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Sessie Antwerpen donderdag 26 september 2019 van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie

De lesdag vindt plaats in

Hasselt op 24 september in zaal 0A.10 (Quintinus-auditorium) VAC Hasselt

Gent op 25 september in zaal 04.02 (Leo Baekeland) VAC Gent

Antwerpen op 26 september in zaal 02.16 a & b (Rubens & Jordaens) VAC Antwerpen

Bereikbaarheid

Hendrik Van Veldekegebouw (VAC Hasselt)

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)

Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen)

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2019.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn

Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be . Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring