Inschrijven

Discimus

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opleidingsinformatie

Deze cursus is voor beginnende secretariaatsmedewerkers.

In deze basiscursus wordt geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

De volgende onderwerpen komen wel aan bod:

 • leerlingenzendingen via WebEDISON;
 • situering en werking van Discimus;
 • welke leerlingengegevens worden uitgewisseld via Discimus? En hoe?
  • in- en uitschrijvingen
  • aan- en afwezigheden
  • leerlingenkenmerken
  • studiebewijzen
 • welke informatie kan je raadplegen ?
 • toelichting bij foutmeldingen;
 • aandachtspunten en tips;
 • veelgestelde vragen en antwoorden;
 • relevante reglementering.

Praktische informatie

Datum en uur

Sessie Brussel donderdag 14 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Sessie Hasselt donderdag 21 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Sessie Antwerpen maandag 25 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Locatie

De lesdag vindt plaats in

Brussel op 14 november in zaal 1C15 (Marie & Pierre Curie) Hendrik Consciencegebouw Brussel

Hasselt op 21 november (auditorium) VAC Hasselt

Antwerpen op 25 november in zaal 02.16a (Rubens) en zaal 02.16b (Jordaens) VAC Antwerpen 

Bereikbaarheid

Jacob van Maerlantgebouw (VAC Brugge)

Hendrik Consciencegebouw Brussel

Hendrik Van Veldekegebouw (VAC Hasselt)

Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen)

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 24 november 2019.

 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Elke Defranc

Bruno Lamelyn

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be . Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring