Inlichtingen over de school

naam Eureka-Onderwijs
adres Diestsesteenweg 722
3010 KESSEL-LO
telefoon
e-mail school@eurekaleuven.be
website http://www.eurekaonderwijs.be
bestuur VZW Steunfonds Eureka Onderwijs
directeur Anny COOREMAN
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 103424
Deze school wordt niet gefinancierd/gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Diestsesteenweg 722 , 3010 KESSEL-LO
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen