Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Kinderberg
adres Bergstraat 18
3360 BIERBEEK
telefoon 016-46.40.37
e-mail directie@vrijeschoolbierbeek.be
website http://www.vrijeschoolbierbeek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije School De Kinderberg
directeur Peter DE DONDER
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Hageland
instellingsnummer 12468
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bergstraat 18 , 3360 BIERBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs