Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Spr@nkel
adres Spalbeekstraat 62
3510 SPALBEEK
telefoon 011-25.08.31
e-mail info.spalbeek@sbshasselt.be
website http://www.sbsspalbeek.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hasselt
directeur Lieve CLEENDERS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 126326

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Spalbeekstraat 62 , 3510 SPALBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs