Inlichtingen over de school

naam Pedagogische Humaniora -Heilig Hartinstituut Middenschool
adres Naamsesteenweg 355
3001 HEVERLEE
telefoon 016-39.90.51
fax 016-39.90.59
e-mail walter.dhoore@hhscholen.be
website http://www.hhscholen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Marieken Van Moere
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 126656
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Naamsesteenweg 355 , 3001 HEVERLEE
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)