Inlichtingen over de school

naam Sint-Maarteninstituut_1
adres Esplanadeplein 6
9300 AALST
telefoon 053-76.95.70
fax 053-78.63.72
e-mail kolva.smi@smi-aalst.be
website http://www.smi-aalst.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Land van Aalst
directeur Marc Leyman
CLB Vrij CLB Aalst
Scholengemeenschap SGKSO SALEM
instellingsnummer 126987
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Esplanadeplein 6 , 9300 AALST
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1 -
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2