Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Zonnebloem
adres Ortolanenstraat 2
3010 KESSEL-LO
telefoon 0490-11.84.33
e-mail directie@dezonnebloemkessello.be
website https://www.dezonnebloemkessello.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond. Kessel-Lo
directeur Katrien HELSEN
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Archipel]
instellingsnummer 132308
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ortolanenstraat 2 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs