Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Rapertingen
adres Bieststraat 40
3500 HASSELT
telefoon 011-27.20.66
e-mail sbs.rapertingen@hasselt.be
website http://www.sbsrapertingen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hasselt
directeur Filip KUIJPERS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt
verslagen schooljaar 2014-2015:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- opvolgingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 13904

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bieststraat 40 , 3500 HASSELT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs