Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Kermt
adres Diestersteenweg 165
3510 KERMT
telefoon 011-25.11.60
e-mail sbs.kermt@hasselt.be
website http://www.sbskermt.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hasselt
directeur HANS STEVENS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (bao)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 13961

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Diestersteenweg 165 , 3510 KERMT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs