Inlichtingen over de school

naam Provinciale Basisschool
adres Hoeneveldje 1
3798 'S GRAVENVOEREN
telefoon 04-381.91.01
fax 04-381.91.09
e-mail pbsvoeren@limburg.be
website http://www.pbsvoeren.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur René REGGERS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Zuid-Oost-Limburg
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 15958

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hoeneveldje 1 , 3798 'S GRAVENVOEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kerksteeg 2 , 3790 MOELINGEN
gewoon kleuteronderwijs