Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Motstraat 10
3570 ALKEN
telefoon 011-31.67.17
e-mail directie@gemeenteschool-alken.be
website http://www.gemeenteschool-alken.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Alken
directeur Roger VANDERSPIKKEN
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Alken-Diepenbeek-Kortessem-Nieuwerkerken
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 16139

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Motstraat 10 , 3570 ALKEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs