Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs S TEBO
adres Rijksweg 454
3650 DILSEN-STOKKEM
telefoon 089-79.08.76
fax 089-79.08.84
e-mail stebo@dilsen-stokkem.be
website http://www.stebodilsen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Dilsen
directeur Sabine Peeters
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (buso)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (buso)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (buso)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (buso)
instellingsnummer 27871

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Rijksweg 454 , 3650 DILSEN-STOKKEM
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
- ingerichte types: type 1, type 3, type 9, type ba
- lineaire opleidingen: Metselaar, Schilder-decorateur, Werkplaatsschrijnwerker, Hoeklasser