Inlichtingen over de school

naam Provinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs
adres Duinenstraat 1
3920 LOMMEL
telefoon 011-79.93.30
fax 011-79.93.79
e-mail peter.faes@limburg.be
website http://www.provilion.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Peter FAES
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (buso)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (buso)
instellingsnummer 27938

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Duinenstraat 1 , 3920 LOMMEL
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
- ingerichte types: type 1, type 3, type 9, type ba
- lineaire opleidingen: Werkplaatsschrijnwerker, Grootkeukenmedewerker
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
- ingerichte types: type 3, type 9
- studierichtingen: A, Economie, Economie-moderne talen, Handel, Informaticabeheer, Moderne wetenschappen, Wetenschappen, Wetenschappen-wiskunde