Inlichtingen over de school

naam Provinciale Middenschool
adres Stationsstraat 36
3590 DIEPENBEEK
telefoon 011-35.04.20
fax 011-32.14.69
e-mail info@psdiepenbeek.be
website http://www.psdiepenbeek.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur J. Van Ransbeek
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 38919

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Stationsstraat 36 , 3590 DIEPENBEEK
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Industriƫle wetenschappen
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
beroepsvoorbereidend leerjaar Mode - Verzorging-voeding
2de leerjaar Moderne wetenschappen
beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid
2de leerjaar Sociale en technische vorming