Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Humaniora
adres Europalaan 10
3650 DILSEN-STOKKEM
telefoon 089-79.08.66
fax 089-79.08.88
e-mail ivo.aerts@sh-dilsen.be
website http://www.sh-dilsen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Dilsen
directeur Ivo Aerts
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 38927

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Europalaan 10 , 3650 DILSEN-STOKKEM
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2