Inlichtingen over de school

naam Provinciale Middenschool Hasselt
adres Gouverneur Verwilghensingel 1_A
3500 HASSELT
telefoon 011-26.72.51
e-mail heidi.melotte@limburg.be
website http://www.limburg.be/pmhasselt
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Heidi Melotte
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 39099

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Gouverneur Verwilghensingel 1_A , 3500 HASSELT
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Kantoor en verkoop
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2. Gouverneur Verwilghensingel 3 , 3500 HASSELT
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Artistieke vorming