Inlichtingen over de school

naam Provinciale Secundaire Schoolte Voeren
adres Hoeneveldje 2
3798 'S GRAVENVOEREN
telefoon 04-381.91.00
fax 04-381.91.08
e-mail pssvoeren@limburg.be
website http://www.pssvoeren.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur R. SOUDANT
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 40121

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Hoeneveldje 2 , 3798 'S GRAVENVOEREN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 -
Secretariaat-talen - 1-2