Inlichtingen over de school

naam Provinciale Secundaire School Hasselt
adres Gouverneur Verwilghensingel 3
3500 HASSELT
telefoon 011-26.72.72
fax 011-26.72.75
e-mail kunsthumaniora@limburg.be
website http://www.limburg.be/kunsthumaniora
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Hilde Reynders
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 50096

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Gouverneur Verwilghensingel 3 , 3500 HASSELT
2de en 3de graad kso 2de graad 3de graad
Beeldende kunsten
Architecturale en binnenhuiskunst - 1-2
Architecturale vorming - 1-2
Artistieke opleiding 1-2 1-2
Audiovisuele vorming 1-2 1-2
Beeldende en architecturale kunsten 1-2 -
Beeldende en architecturale vorming 1-2 -
Beeldende vorming - 1-2
Industriƫle kunst - 1-2
Toegepaste beeldende kunst - 1-2
Vrije beeldende kunst - 1-2
Podiumkunsten
Dans 1-2 1-2
Muziek 1-2 1-2
Woordkunst-drama 1-2 1-2
2. Kunstlaan 1 , 3500 HASSELT
Hoger beroepsonderwijs
Personenzorg
Verpleegkunde HBO
999. Kunstlaan 20 , 3500 HASSELT
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen