Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Lettertuin
adres Steenweg op Vilvoorde 229
1745 OPWIJK
telefoon 052-35.74.43
fax 052-35.10.47
e-mail Schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com
website http://www.de-lettertuin.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Schoolcomite St-Vincentius
directeur Christoph DE SMEDT
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap Hopsasa
instellingsnummer 5769
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Steenweg op Vilvoorde 229 , 1745 OPWIJK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kouterbaan 8 , 1745 MAZENZELE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs