Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Kade
adres Bassinstraat 15_A
2850 BOOM
telefoon 03-880.27.40
e-mail anne-mie.coopman@dekade.be
website http://www.dekade.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OLVI Boom
directeur Anne-Mieke COOPMAN
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap RUPEL
instellingsnummer 10611
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bassinstraat 15_A , 2850 BOOM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs