Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Waterleest
adres Waterleestweg 20
1980 EPPEGEM
telefoon 015-61.88.40
fax 015-61.42.11
e-mail directie@gbsdewaterleest.be
website http://www.gbsdewaterleest.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Zemst
directeur Luc De Donder
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap Kastze
instellingsnummer 124156
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Waterleestweg 20 , 1980 EPPEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs