Inlichtingen over de school

naam Sint-Norbertusinstituut 1
adres Stationsstraat 6
2570 DUFFEL
telefoon 015-30.38.58
fax 015-30.38.95
e-mail mail@snorduffel.be
website http://www.snorduffel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur KITOS
directeur Remco Babijn
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap SGKSO Regio Mechelen
instellingsnummer 126003
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Stationsstraat 6 , 2570 DUFFEL
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Gezondheids- en welzijnswetenschappen - 1-2
Jeugd- en gehandicaptenzorg - 1-2
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2
Hoger beroepsonderwijs
Personenzorg
Verpleegkunde HBO
2. Rooienberg 23 , 2570 DUFFEL
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Leefgroepenwerking - Se-n-Se
Hoger beroepsonderwijs
Personenzorg
Verpleegkunde HBO