Inlichtingen over het centrum

naam Consortium Volwassenenonderwijs 11 vzw (Consortium Wonderwijs)
adres Botermarkt 1
9000 Gent
telefoon 092677396
e-mail Siegfried.coudenys@onderwijsvoorvolwassenen.be
website http://www.onderwijsvoorvolwassenen.be
instellingsnummer 127332
verslagen