Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sint-Lukas
adres Groenstraat 156
1030 SCHAARBEEK
telefoon 02-217.77.00
e-mail wim@sintlukasbasisschool.be
website http://www.sintlukasbasisschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Sint-Lukas Kunstschool Brussel
directeur Wim Van den Brulle
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap BRUNO
instellingsnummer 129593
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Groenstraat 156 , 1030 SCHAARBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs