Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Buurtschool De Winde
adres Albertstraat 2
1500 HALLE
telefoon 02-426.46.41
e-mail hilde@buurtschooldewinde.be
website http://www.buurtschooldewinde.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW De Winde
directeur Hilde VAN DIEST
CLB Vrij CLB Halle
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
instellingsnummer 131797
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Albertstraat 2 , 1500 HALLE
gewoon kleuteronderwijs Ervaringsgericht onderwijs
gewoon lager onderwijs Ervaringsgericht onderwijs