Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Stapsteen
adres Jachthoornplein 4
3690 ZUTENDAAL
telefoon 089-61.20.21
fax 089-62.22.03
e-mail directie@destapsteenwiemesmeer.be
website http://www.destapsteenwiemesmeer.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrij Basisonderwijs Gemeente Zutendaal
directeur Christel VLEEGEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Genk
Scholengemeenschap St.-Hubertus
instellingsnummer 14894
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Jachthoornplein 4 , 3690 ZUTENDAAL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs