Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Royke
adres Breekiezel 27
3670 OUDSBERGEN
telefoon 089-81.13.08
fax 089-81.13.08
e-mail wim.daniels@royke.be
website http://www.royke.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath.Basisond. Meeuwen-Gruitr.
directeur Wim DANIELS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Bree
Scholengemeenschap VZW Kath.Basisond. Meeuwen-Gruitrode
instellingsnummer 15453
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Breekiezel 27 , 3670 OUDSBERGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Oudsbergerweg 3 , 3670 OUDSBERGEN
gewoon lager onderwijs