Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Den Heuvel
adres Slinkerstraat 62
3920 LOMMEL
telefoon 011-54.02.58
fax 011-54.02.52
e-mail denheuvel@skynet.be
website http://www.basisschooldenheuvel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur LKB vzw
directeur Anja EMMERS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Pelt
Scholengemeenschap LKB vzw
instellingsnummer 16345
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Slinkerstraat 62 , 3920 LOMMEL
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs
2. Warande 7 , 3920 LOMMEL
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Albert Servaesdreef 25 , 3920 LOMMEL
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs