Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Drie Beertjes
adres Parkstraat 4
8730 BEERNEM
telefoon 050-78.81.87
e-mail bs.beernem@telenet.be
website http://www.dedriebeertjes.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! Scholengroep Impact
directeur Tim VAN RENTERGHEM
CLB GO! CLB Connect
Scholengemeenschap Oostkust
instellingsnummer 1991
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Parkstraat 4 , 8730 BEERNEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs