Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Dorpstraat 107
9140 ELVERSELE
telefoon 052-46.42.78
fax 052-46.42.79
e-mail directie@basisschool-elversele.be
website http://www.basisschool-elversele.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholieke Scholen Temse-Scheldekant
directeur Lutgarde D'Hondt
CLB Vrij CLB Waas en Dender
Scholengemeenschap KSTS
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 22079

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpstraat 107 , 9140 ELVERSELE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs