Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Kei
adres Nieuwstraat 23
9570 SINT-MARIA-LIERDE
telefoon 055-42.22.29
e-mail directeur@schooldekei.be
website http://www.basisschooldekei.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Organisatie Broeders van Liefde
directeur David Barbé
CLB Vrij CLB Zuid- Oost- Vlaanderen
Scholengemeenschap Zwalmvallei
instellingsnummer 23771
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nieuwstraat 23 , 9570 SINT-MARIA-LIERDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs