Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - St.-Elisabethschool voor BuBaO
adres Steenovenstraat 20_A
3990 PEER
telefoon 011-34.08.00
e-mail info@st-elisabethschool.be
website http://www.st-elisabethschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Sint-Elisabethschool
directeur Mia VANDEWEYER
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Bree
Scholengemeenschap KathBasisGENEGEN
instellingsnummer 26096
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Steenovenstraat 20_A , 3990 PEER
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 3
type 6
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 3
type 6
type 8
type 9
type basisaanbod
2. Sint Trudostraat 49 , 3990 PEER
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 3
type 6
type 8
type 9
type basisaanbod