Inlichtingen over de school

naam GO! Daltonatheneum Het Leerlabo
adres Spikdorenveld 22
2260 WESTERLO
telefoon 014-53.86.53
fax 014-53.86.54
e-mail info@hetleerlabo.be
website http://www.hetleerlabo.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Fluxus
directeur Geert Wils
CLB GO! CLB Kempen
Scholengemeenschap SGGO Fluxus Geel/Herentals/Westerlo
instellingsnummer 41178
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Spikdorenveld 22 , 2260 WESTERLO
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal
beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg - Verzorging-voeding
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 1-2 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Lichaamsverzorging
Haarstilist - 3
Haarzorg 1-2 1-2
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Lassen-constructie - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Sport
Lichamelijke opvoeding en sport 1-2 1-2
2. Technische-Schoolstraat 15 , 2440 GEEL
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 1-2 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Lichaamsverzorging
Bio-esthetiek 1-2 -
Schoonheidsverzorging - 1-2
Sport
Lichamelijke opvoeding en sport 1-2 1-2
3. Augustijnenlaan 31 , 2200 HERENTALS
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen