Inlichtingen over de school

naam GO! lyceum Brussel Martha Somers
adres Karel Bogaerdstraat 4
1020 LAKEN
telefoon 02-474.06.00
e-mail directie@lyceummarthasomers.be
website http://www.lyceummarthasomers.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Brussel
directeur Paul Van Cappellen
CLB GO! CLB Brussel
Scholengemeenschap SG GO Brussel
instellingsnummer 41368
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Karel Bogaerdstraat 4 , 1020 LAKEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2. Grote Prijzenlaan 59 , 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Latijn-moderne talen - 1