Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Kameleon
adres Beemdgrachtstraat 2
1130 HAREN
telefoon 02-215.90.20
e-mail directie@kameleonharen.be
website http://www.KameleonHaren.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Onderw. Brussel-Noord
directeur Frank NIJS
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap BRUNO
instellingsnummer 4317
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Beemdgrachtstraat 2 , 1130 HAREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs