Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Sint-Victor Alsemberg
adres Brusselsesteenweg 20
1652 ALSEMBERG
telefoon 02-381.08.38
e-mail info@vbsasintvictor.be
website http://www.sintvictor.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Scheppers Alsemberg
directeur Dennis BULTEREYS
CLB Vrij CLB Halle
Scholengemeenschap Zoniënrand
instellingsnummer 4903
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Brusselsesteenweg 20 , 1652 ALSEMBERG
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs