Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Dames
adres Lange Nieuwstraat 74
2000 ANTWERPEN
telefoon 03-234.02.68
fax 03-226.53.18
e-mail directie@basisschooldedames.be
website http://www.basisschooldedames.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW CKSA
directeur Kristien FRANCK
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap CKSA BaO Drie
instellingsnummer 6486
verslagen schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Lange Nieuwstraat 74 , 2000 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs