Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Gravin Elisabethlaan 21
2320 HOOGSTRATEN
telefoon 03-314.84.44
fax 03-314.15.77
e-mail directie@gbshoogstraten.be
website http://www.gemeenteschoolhoogstraten.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hoogstraten
directeur Marina CELIS
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Gem. gemengde basisscholen Hoogstraten
instellingsnummer 8706
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gravin Elisabethlaan 21 , 2320 HOOGSTRATEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs