Inlichtingen over de inrichtende macht

naam Provinciebestuur van Limburg
adres Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
telefoon 011-30.58.49
fax 011-23.81.11
e-mail info@sgpsol.be
website http://www.limburg.be
bestuur
directeur
instellingsnummer 960096