Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Albrecht Rodenbach
adres Onderwijsstraat 19
2540 HOVE
telefoon 03-455.26.34
fax 03-454.21.92
e-mail rodenbachschool@hove.be
website http://www.rodenbachschool.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hove
directeur Bart Helsen
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap De Link
instellingsnummer 9911
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Onderwijsstraat 19 , 2540 HOVE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs