Basisschool voor buitengewoon onderwijs

naam Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon OnderwijS - De Leerexpert (25486) Ziekenhuisschool
adres Lindendreef 1
2020 Antwerpen
telefoon 03 280 49 07
e-mail ziekenhuisschool.basis@leerexpert.be
website www.leerexpert.be/ziekenhuisschool
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Saskia Haudenhuyse
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 25486
herstructureringen Afsplitsing naar 130773 op 01/09/2014

Vestigingen basisonderwijs

1. Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

Buitengewoon voltijds kleuteronderwijs

  • type 5

Buitengewoon voltijds lager onderwijs

  • type 5
2. Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Buitengewoon voltijds kleuteronderwijs

  • type 5

Buitengewoon voltijds lager onderwijs

  • type 5
3. Commandant Weynsstraat 165, 2660 Antwerpen

Buitengewoon voltijds lager onderwijs

  • type 5