Niet getypeerd

naam
Provinciaal Hoger Instituut Antwerpen-Mechelen
einddatum
31/08/1995
instellingsnummer
47688
herstructureringen
Opslorping van 28423 op 01/09/1987
Afsplitsing van 28605 op 01/01/0001
Fusie naar 103564 op 01/09/1995