Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor of Business Management
Onderwijstaal
Engels
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Thomas More Mechelen-Antwerpen

Cijfers

Onderwijskiezer

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.