Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor in de verpleegkunde
Onderwijstaal
Nederlands
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Thomas More Kempen

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.