Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor in de vroedkunde
Onderwijstaal
Nederlands
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Hogeschool PXL

Cijfers

Aangezien deze opleiding vroeger gezamenlijke, vanuit verschillende instellingen, georganiseerd werd, is een deel van de trajecten en diploma's niet meegenomen in de berekeningen. Dat zorgt voor vertekende cijfers, bijvoorbeeld het aantal studenten dat binnen de voorziene studieduur het diploma behaalt (time to graduation).

Informatie over de kwaliteit

Informatie over deze opleiding op de website van de instelling

Onderwijskiezer

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.