Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Onderwijstaal
Nederlands
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Thomas More Kempen

Cijfers

De opleiding heeft verschillende afstudeerrichtingen waarbij studenten kunnen overstappen. Alle cijfers van alle afstudeerrichtingen werden hier opgeteld.

Deze opleiding kunnen studenten ook volgen in een verkort traject. Deze studenten namen we op in de cijfers.

Deze opleiding kunnen studenten in meerdere vestigingsplaatsen volgen. De cijfers van de verschillende plaatsen werden opgeteld.

Deze opleiding is in afbouw. Er kunnen geen nieuwe studenten meer inschrijven.

Informatie over de kwaliteit

Informatie over deze opleiding op de website van de instelling

Onderwijskiezer

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.