Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Onderwijstaal
Nederlands
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Hogeschool PXL

Cijfers

Deze opleiding bestaat sinds het academiejaar 2013-2014. Dit beïnvloedt volgende cijfers: “Hoeveel voltijdse studenten volgen deze opleiding?”, “'Hoe doen studenten het in het eerste jaar?” en “Hoelang doen studenten over het behalen van het diploma?”

Informatie over de kwaliteit

Informatie over deze opleiding op de website van de instelling

Onderwijskiezer

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.